Victoria Park

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
131130 - 181130

Om bolaget:
Fastighetsbolagets affärsmodell bygger på investeringar på tillväxtorter i Sverige. Victoria Park förvärvar bostadsfastigheter med hög förädlingspotential. Det utvecklar fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighetsförbättringar för ökat driftsnetto och socialt hållbart förvaltningsarbete för ett tryggare boende. Detta ökar långsiktigt bostadsområdenas attraktion, som ger lägre avkastningskrav och därmed ökat fastighetsvärde.

Varför blev Victoria Park en kursvinnare under perioden?
Aktien låg i en positiv kurstrend under hela perioden då bolaget blev en vinnare bland medelstora bolag. Victoria Park är även en av decenniets vinnare. Bolagets strategi är att löpande rusta upp de bostäder och områden som förvärvas och därigenom få upp hyresnivåerna. Det har även fått ned driftkostnaderna och upp substansvärdet. Strategin har varit lyckosam på samma sätt som för kollegan Hembla. Substansvärdet ökade från 10 till 33 kr. Under de
fem åren förvandlades en stor substansrabatt till en premiumvärdering.
Givetvis har ränteutvecklingen påverkat positivt samt under 2018
uppköpsbuden från tyska Vinovia.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Sommaren innan den aktuella perioden hade bolaget förvärvat två fastighetsportföljer om ca 176 000 kvm som fördubblade Victoria Parks fastighetsbestånd. Q3 2013 var stark med ökat substansvärde och resultat. Bolaget gick in i perioden med en positiv kurstrend. Substansvärdesrabatten var hög.