Viking Supply

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
Industri & Tjänster
171130 - 181130

Om bolaget:
Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. 

Varför blev Viking Supply en kursvinnare under perioden?
Viking hade haft en mycket svag utveckling under flera år. Kursuppgången inträffade som ett resultat av en högst oväntat stor reavinst. Tre isbrytare såldes till Kanada med en vinst om cirka 2,5 miljarder kronor. Kursen steg 280% på en dag. Att döma av kursutveckling innan nyheten så var det ingen som förväntade sig dessa reavinster.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månadersperioden så var nyhetsflödet negativt med stor förlust i Q2 2017, uppskjuten Q3, förhandlingar med långivare och en nyemission som knappt blev fulltecknad. Det som däremot var positivt var insideraktiviteten året innan perioden.