Vitec Software Group

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Mjukvarubolaget Vitec växer främst genom förvärv av mindre och nischade företag som redan är lönsamma. Vitec har ofta kunnat köpa dessa till ett attraktivt pris men väl inne i Vitec-koncernen så blir de en del av helheten och då med högre multiplar. Verksamheten bedrivs decentraliserat (liknar Indutrades modell som ju varit framgångsrik).

Varför blev Vitec en kursvinnare under perioden?
Vitec låg i en positiv kurstrend hela perioden men gick som starkast 2015 då aktien steg nästan 200%. En stark resultatmässig bokslutskommuniké 2014 och Q1 drev kursen. Sett över de 5 åren så har bolaget varit en stabil utdelningshöjare. Vinsten har ökat alla år utom ett år och försäljningen per aktie har ökat varje år. Affärsmodellen har visat sig fungera över tid  och belöningen blivit dubblerade värderingsmultiplar.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför perioden innehöll något så ovanligt som ett lägre resultat än jämförelsekvartalet. Det fanns dock naturliga förklaringar. Dessutom meddelades att andelen repetitiva intäkter hade ökat till hela 73%. Rapporten togs emot positivt och kurstrenden var positiv in i 5-årsperioden. Värderingen låg över Vitecs historiska snitt men lågt mot andra IT-bolag och medelstora bolag.