Vitrolife

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap 3 år
151130 - 181130
Även vinnare 5 år
Large Cap & Hälsovård

Om bolaget:
Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

 

Varför blev Vitrolife en kursvinnare under periden?
Bolaget tillhör de 10 kursmässigt bästa inom segmentet Large Cap i både 3- och 5-årsperspektivet, samt Hälsovård de senaste 5 åren. Bolaget låg kursmässigt över glidande medelvärden i stort sett hela perioden. Försäljning/aktie och vinst/aktie har ökat varje år vilket även gällt för utdelningen. Den globala marknaden för fertilitetsbehandlingar bedöms öka 5-10% årligen drivet av större medelklass, utvecklad teknik, senare förstfödslar och att denna typ av behandling blir mer och mer socialt accepterat. Stabiliteten i bolagets utveckling och bedömda framtidsutsikter har gjort att värderingsmultiplarna höjts upp till mycket höga nivåer, grovt sett
dubblerade under de tre åren.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 3-årsperioden då bolaget blev en kursvinnare var mycket stark. Stark tillväxt och resultatökning på 62% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Vd-kommentaren innebar inget annat än en förväntad extrapolering av utvecklingen; ” Looking ahead, the market outlook is essentially unchanged and Vitrolife therefore anticipates a constantly expanding market, which in monetary terms is expectedto grow by 5-10 percent per year in the foreseeable future.” Värderingsmässigt så var det många som ansåg att värderingsmultiplarna var höga redan då. Det visade sig att de senare kom att höjas ännu mer och i kombination med den starka
utvecklingen skapade det en av de största kursvinnarna i detta
tidsperspektiv.

Kurstrenden var positiv in i perioden medan alltså värderingen
kändes hög redan innan och inte indikerade köp.