XANO Industri

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
151130 - 181130
Även vinnare 5 år

Om bolaget:
XANO Industri (fd Itab Industri) består av nischade teknikföretag som levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernens affärsenheter är
1) Industrial Solutions - Kontraktsuppdrag inom plåtbearbetning, egenutvecklade transportörsystem och paketeringsmaskiner, handtag, rattar och ställfötter till möbler och butiksinredningar.
2) Precision Technology - Komponent och systemtillverkning genom skärande bearbetning av metall och plast.
3) Rotational Moulding - Rotationsgjutning av plastprodukter i form av komponenter och system. 

Varför blev XANO Industri en kursvinnare under perioden?
Bolaget låg i en positiv kurstrend hela 3-årsperioden fram till sommaren 2018. Då blev det en rekyl på den starka kursuppgången, bl a pga en något avstannande organisk tillväxt och rörelseresultat samt en generellt ökad oro för konjunkturen. Den kraftiga rekylen pågick under hela hösten men eliminerade inte Xano på listan bland vinnarna i branschen ”Industri & Tjänster”. Den starkaste kursuppgången skedde första halvan av 2018 drivet av en stark Q4 2017 och köprekommendationer som när DI 180226 skrev ”Industrigruppen Xano gynnas av en stark investeringskonjunktur, förvärv och avknoppningschanser” Sett över de 3 åren så nära nog dubblades försäljningen medan vinst/aktie ökade mer än så. Bruttomarginalen låg relativt oförändrad medan tillväxten kunnat ske utan motsvarande ökning av fasta kostnader. De relativt decentraliserade dotterbolagen har under de sista åren upplevt generellt fördelaktiga marknadsförhållanden med lägre branschsvängningar. Bolaget bedömer utöver detta att uthålligt fokus på verksamhetsutveckling har gjort att man kunnat utnyttja möjligheter till tillväxt och effektivisering. Kassaflödena är inte så starka men trots det har värderingsmultiplarna för P/E och P/S kommit upp jämfört med historiska nivåer och bidragit till kurslyftet.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Den sista rapporten inför 3-årsperioden var stark och togs emot positivt på marknaden. Vinst per aktie och kassaflöde utvecklades starkt. Den bidrog till att kurstrenden var positiv redan från start. Som kommentar till den starka rapporten skrev bolaget bl a att ”Det sammantaget starka utfallet till trots finns det förbättringspotential, speciellt inom Industrial Solutions” 

Värderingen låg lägre än 3-årssnittet samt storleksklassen medan lönsamheten var högre. Positivt även med VD-innehav och historisk stabilitet.