Xintela

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Hälsovård
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Varför blev Xintela en kursvinnare under perioden?
Kursen lyfte när det offentliggjordes att en pågående något osäker företrädesemission avbröts till förmån för en riktad emission till en ny strategisk investerare där kursen var 6kr. Kursen dubblerades. Den nya ägaren som klev in var det tyska familjeägda bolaget
Bauerfeind. Andra positiva nyheter var planer på avknoppning av
onkologiverksamheten samt nya partneravtal. Sammantaget skedde
under året framsteg samtidigt som osäkerhetsfaktorerna minskade.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Q3-rapporten 2017, dvs den sista inför året då Xintela blev en vinnare inom hälsovårdssegmentet, sammanfattade en del av framstegen och andades optimism; ”Vi kan konstatera att Xintela på ett målinriktat och systematiskt sätt fortsätter lägga pusselbitar på plats
på vägen mot kliniska studier och kommersialisering och går en
spännande och lovande framtid till mötes.” Kassan hade tryggats
åtminstone kortsiktigt.

Insideraktivitet, ett stort VD-innehav och positiv reaktion på sista
rapporten var positiva indikatorer medan kursen fortfarande låg lägre
än glidande medelvärden.