Xvivo Perfusion

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
151130 - 181130
Även vinnare 5 år
Hälsovård

 

Om bolaget:
Medicinteknikbolaget som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Xvivo knoppades av från Vitrolife 2012.

Varför blev Xvivo Perfusion en kursvinnare under perioden?
Xvivo hade en positiv kurstrend under hela perioden. Bolaget har successivt fått godkännanden på plats, har höga marknadsandelar och unika produkter. Inom bolagets viktigaste område, varm perfusion av lungor, är produkterna exempelvis de enda som är
godkända av FDA. Produkt- och marknadsmässiga framsteg har gjort
att försäljning och resultat ökat successivt även om nivån fortfarande
är låg i förhållande till börsvärdet. Förväntningarna och värderingsmultiplar
har höjts successivt under perioden i takt med bolagets framsteg.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget blev en vinnare i 3-årsperspektivet bland medelstora bolag och och bland hälsobolag i 5-årsperspektivet. Inför 3-årsperioden kom bolaget med en Q3 2015 som togs emot positivt. Tillväxten var hög och bolaget rapporterade om att flera steg tagits mot globalt
ledarskap inom varm perfusion. 

Kurstrenden och VD-innehav utgjorde positiva byggstenar i analysen
inför perioden.