ZetaDisplay

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
151130 - 181130

 

Om bolaget:
ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning. Bolaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. 

Varför blev ZetaDisplay en kursvinnare under perioden?
Tillväxten tog fart 2015 och har därefter fortsatt. Koncernen, som 2014 omsatte 59 mkr, var i slutet av perioden uppe i 342 mkr (R12 Q3 2018). Tillväxten har främst skett genom att bolaget tagit en aktiv del i konsolideringen i nischen digital skyltning i Europa. Målet är att etablera en stabil kundbas med återkommande intäkter från licenser och service med höga marginaler. Den starkaste kursökningen skedde efter Q3-rapporten 2016 som visade på att bolaget levererade enligt strategin. P/S-värderingen har höjts trots att resultat och kassaflöden ännu inte tagit fart. En viktig anledning är att flera av de senare förvärven har en högre grad återkommande
försäljning. Norska Liveqube som erbjuder streamad butiksmusik
har 80 procent repetitiva intäkter och nederländska Quy närmare 40
procent. Det bidrar till stabilitet. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 3-årsperioden visade på stark tillväxt där även organisk tillväxt briljerade med +27%. Även resultatet ökade och sammantaget togs rapporten emot positivt med en positiv kurstrend som följd. Med tanke på bolagets höga bruttomarginaler så kan P/S-värderingen i utgångsläget anses vara relativt låg. Att spinna på megatrenden digitalisering med strategin att agera offensivt i en fragmenterad bransch verkade redan då logiskt.