Portfölj med aktietips

Hållbara Aktier följer upp sina köprekommendationer genom att uppdatera förändringar i portföljen nedan. Man kan även se värdet och aktuell kassa för en portfölj som startade med 100 tkr 190319 då det första köpet skedde.

Just nu ingår följande aktier i portföljen:

Du når utvalda nyheter etc på bolagslänkarna ovan. Ursprunglig motivering till att aktien togs med i portföljen framgår under rubriken "Investment case etc"
 
AnnonsKöprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. Uppföljningen av portföljen uppdateras mer frekvent för innehavare av lösenord. Lösenord erhålls som en del av Hållbara Aktier Premium.
 

Annons

Annons

Annons