Små200 portföljen upp 101% i år 

Hållbaraaktier.se listar för närvarande 65 bolag som följs och analyseras ur olika perspektiv. I en artikel tidigare i veckan noterades att insiders är fortsatt positiva i sitt agerande. Andelen bolag med positiv värdebalans i handeln av insynspersoner har till och med ökat jämfört med tidigare i höstas.

Hållbaraaktier.se anser att insynspersoners agerande är en faktor att ta med i en analys. I den genomgång som gjordes av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var insideraktiviteten till största delen positiv året innan bland kursvinnarna i 1- årsperspektivet. Mönstret var tydligast bland Small Cap.

Ett annat perspektiv vi tar på ”hållbara” aktier är kurstrenden. Ett utstickande mönster i årets uppgång bland dessa aktier är att de aktier som vid årsskiftet låg på en högre nivå än sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) som helhet har gått mycket starkt – upp hela 101% hittills i år.

När kursen ligger högre än SMA200 brukar aktien anses ligga i en uppåtgående trend. De aktier som lyckades hålla sig över denna nivå under fjolårets svaga avslutning (index föll drygt 14% sista kvartalet) visade sig sedan ha en underliggande styrka när börsklimatet under 2019 blev det rakt motsatta. Givetvis har även bolagsunika faktorer spelat in. 

En portfölj baserat på aktier med kurs över SMA200 vid årsskiftet hade bestått av följande bolag: Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Hållbara Aktier logga

Noterbart är att både genomsnittlig kursuppgång och andel med positiv kursutveckling har varit bättre för SMA200-aktierna jämfört med genomsnittet för alla ”hållbara” aktier. Det samma gäller för de aktier som låg över sitt SMA50 även om de inte sticker ut lika mycket.

Kommer då detta upprepa sig i samband med nästa större nedgång/uppgång? Det återstår att se men nog känns det tryggare att efter en tids nedgång gå in i de aktier som på detta sätt visat sig ha marknadens förtroende.

Efter halvårsskiftet gick börsen ner med drygt 5 procent. Denna nedgång var mest att betrakta som en korrigerande rekyl och inte alls samma negativa börsklimat som Q4 2018. Efter denna nedgång har SMA200- och SMA50-aktierna dock inte alls varit att föredra fram till dagens datum, även om tidshorisonten är kort. De som 190809 låg bättre än sina glidande medelvärden har så här tre månader senare gått sämre än övriga ”hållbara” aktier och index som helhet.

Hållbara Aktier logga

”Hållbara” aktier som redan innan året var inne i en positiv trend har gått starkt i det positiva börsklimat som präglat 2019.

I den genomgång som Hållbaraaktier.se gjorde av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var det en hög andel av vinnarna som var inne i en positiv kurstrend redan innan den aktuella uppgångsperioden. 

Att analysera kurstrender är en bra parameter att ta med i analysen.